About


Udruženje građana ljubitelja Alfa Romeo vozila „ ARC ALFA CORSE“ je vanstranačka,  neprofitna i nepolitička organizacija koja je osnovana od strane građana Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i Zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.